Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Cẩm Giàng bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên

Thứ Bảy 25/08/2018 01:40

Xem với cỡ chữ
Ngày 24-8, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cẩm Giàng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 166 cán bộ quản lý giáo dục thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về  các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông tin thời sự chính sách mới về tình hình biến đảo trong thời gian gần đây; công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Đình Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của huyện cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn và giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện./.

Đoàn Thêu – Phó trưởng phòng VH-VN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: