Thứ tư, ngày 29/5/2024

4 huyện đã nộp tài liệu về Kho lưu trữ lịch sử của Tỉnh uỷ Hải Dương

Thứ Năm 16/08/2018 17:31

Xem với cỡ chữ

Cán bộ phòng Lưu trữ đang sắp xếp tài liệu các huyện tại Kho lịch sử của Tỉnh ủy

Từ tháng 4 đến tháng 6/2018, các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh Miện đã bàn giao toàn bộ tài liệu lưu trữ từ năm 1954 đến năm 2005. Với tổng số 24.292 hồ sơ/đơn vị bảo quản, tương đương với 85 mét giá tài liệu được chỉnh lý hoàn chỉnh, kèm cơ sở dữ liệu để phục vụ tra cứu. Như vậy, 4 huyện trên đã hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về thu thập tài liệu lưu trữ cơ quan huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh uỷ”. Đó là những tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 70 năm đến vĩnh viễn theo quy định của Luật Lưu trữ và quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng.

 Các huyện còn lại đang khẩn trương thu thập, chỉnh lý hoàn chỉnh khối tài liệu hiện có trong kho lưu trữ cấp uỷ huyện để chuẩn bị giao nộp tài liệu về Lưu trữ lịch sử của Tỉnh uỷ.

Vũ Thị Nga

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: