Thứ năm, ngày 28/9/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 8

Thứ Năm 16/08/2018 01:33

Xem với cỡ chữ
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng ngoài những việc tuyên truyền có tính thường xuyên, tập trung tuyên truyền vào 17 nội dung cụ thể.

Tại Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền tháng 7 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và công tác chuẩn bị cho năm học mới năm 2018-2019; UBND huyện Tứ Kỳ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã có những trao đổi, thảo luận với các phóng viên về vụ việc đốt lò trở lại của Doanh nghiệp Xây dựng Thành Đạt và việc tham mưu của ngành Giáo dục - Đào tạo đối với hơn 1.000 giáo viên hợp đồng vượt định mức biên chế tỉnh giao từ cuối năm 2017 trước thềm năm học mới.

Định hướng tuyên truyền tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung cụ thể như:  kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án; kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 01 năm triển khai thực Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII; việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Trong đó, đối với việc tuyên truyền góp phần vào việc ổn định an ninh trật tự xã hội, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo định hướng, tổ chức các tuyến tin, bài, cần thận trọng khi thông tin về các vụ việc tụ tập đông người, gây rối, vi phạm pháp luật, tránh đưa thông tin thiếu nhạy cảm , tăng cường quản lý phóng viên tham gia đưa tin... Trong tháng, cũng cần chú trọng tuyên tuyền về các ngày kỷ niệm lớn: Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9, các ngày truyền thống của các ngành trong tỉnh...

Biên Thùy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: