Thứ năm, ngày 28/9/2023

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thứ Sáu 10/08/2018 19:19

Xem với cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 09-8-2018, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương, khoá XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ

Ảnh 1: Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa XII) tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đến dự, chỉ đạo và trực tiếp phổ biến, truyền đạt, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đây là các nghị quyết quan trọng của BCH Trung ương nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ đã quán triệt nghiêm túc tinh thần nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch sau học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời, căn cứ Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, các chi bộ cần liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao, để cụ thể hóa thành các giải pháp thiết thực trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác của Đảng bộ trong thời gian tới./.
 

Xuân Anh