Thứ ba, ngày 23/7/2024
 • Kinh tế - xã hội

  Thứ Tư 01/08/2018 16:17

 • Danh nhân lịch sử

  Thứ Tư 01/08/2018 16:16

  Đóng góp vào nền văn hoá của dân tộc, xứng danh vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, Hải Dương là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều tài năng lỗi lạc của quê hương, đất nước. Đó là truyền thống thượng võ - nơi sinh ra và nơi dựng binh của nhiều vị tướng tài, nhiều nhà quân sự tài ba trong lịch sử. Hải Dương còn là vùng đất nổi tiếng khắp Bắc Hà về truyền thống khoa bảng.

 • Di tích, danh thắng

  Thứ Tư 01/08/2018 00:11

  Hải Dương là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng văn hoá và văn hiến tâm linh chính của cả nước. Theo dòng lịch sử đã để lại cho Hải Dương 1.098 di tích lịch sử, trong đó có 133 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và nhiều di tích được xếp hạng đặc biệt cấp quốc gia.

 • Đơn vị hành chính, dân số

  Thứ Ba 31/07/2018 23:36

 • Điều kiện tự nhiên

  Thứ Ba 31/07/2018 23:28