Thứ năm, ngày 28/9/2023

Đảng bộ thành phố Hải Dương: 80 năm xây dựng và phát triển (26/8/1938 -26/8/2018)

Thứ Năm 09/08/2018 21:24

Xem với cỡ chữ
Cách đây 80 năm, ngày 26/8/1938, tại số nhà 17 phố Đông Môn (nay là phố Phạm Hồng Thái), Chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ thành phố Hải Dương được thành lập.

Ngay từ ngày đầu mới thành lập, mặc dù có ít đảng viên, nhưng Đảng bộ thành phố Hải Dương đã tập trung phát triển lực lượng, tổ chức lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn gian khổ, trường kỳ kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân Pháp, cùng cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Sau khi hoà bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân xây dựng hậu phương vững chắc, chống chiến tranh phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy m ùa Xuân năm 1975, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất cho Tổ quốc và ngày nay , đang lãnh đạo nhân dân thành phố thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thành phố Hải Dương thời Pháp thuộc (Nguồn: Internet)

Trải qua 8 0 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ thành phố Hải Dương đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Từ Chi bộ chỉ có 0 3 đảng viên do đồng chí Nguyễn Thượng Mẫn làm Bí thư ; trải qua 2 2 kỳ đại hội, đến nay , Đảng bộ thành phố đã có trên 1 4 .000 đảng viên, sinh hoạt ở 62 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc . Các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, không ngại hy sinh gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, kế tiếp nhau gánh vác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó .

Dưới sự lãnh đạo của Đ ảng bộ, thành phố Hải Dương từng bước vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Từ một đô thị loại 3 năm 1997, sau 12 năm nỗ lực phấn đấu, thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại II năm 2009. Những năm gần đây, kinh tế liên tục phát triển , tốc độ tăng trưởng luôn đạt ở mức cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh, bình quân đạt từ 13 - 15%/năm ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ . Trên địa bàn Thành phố có 03 khu công nghiệp lớn và 03 cụm công nghiệp, với trên 2.350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (trong đó có gần 100 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài), giải quyết việc làm cho hơn 55.000 lao động. Các loại hình dịch vụ, thương mại, ngân hàng, viễn thông… phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của sản xuất, đời sống của nhân dân.

Hồ Bạch Đằng, thành phố Hải Dương (Ảnh: Internet)

Không gian đô thị được mở rộng, tổng số các đơn vị hành chính thành phố là 21 phường, xã với diện tích tự nhiên 71,4km 2   dân số khoảng 25 vạn người. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được củng cố, phát triển. Các tuyến đường liên tỉnh, nội thị kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ đường giao thông nội thành được thảm bê tông nhựa đạt trên 80%; 100% đường giao thông ngõ, xóm được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Nhiều khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái hình thành và phát triển nhanh; các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống chiếu sáng, công viên, cây xanh... được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Thành phố đã có thêm 08 khu đô thị và hàng chục khu dân cư mới với tỷ lệ lấp đầy từ 70% trở lên; 98,7% các tuyến đường và 97,2% ngõ xóm đã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng; tỷ lệ cây xanh đạt 7,0 m2/người. Hệ thống thoát nước được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo. Các dự án lớn như nâng cấp Trạm bơm Bình Lâu, mở rộng, nạo vét kênh T2; mở rộng hồ điều hòa Trạm bơm Bình Hàn đang gấp rút hoàn thành. Tỉnh đang tạo điều kiện cho thành phố được vay vốn từ nguồn vốn ODA (của quỹ OFID và World Bank) với số tiền gần 100 triệu USD để đầu tư phát triển giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải... Các dự án này sau khi hoàn thành từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ . G iáo dục- đào tạo luôn dẫn đầu toàn tỉnh về quy mô và chất lượng đào tạo toàn diện cũng như mũi nhọn, 99,5% phòng học kiên cố cao tầng, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở cả 3 cấp học đạt trên 68%. Thành phố có 10 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 15 bệnh viện và trung tâm chuyên khoa, 21/21 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Đến tháng 12/2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 3,26%; tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa đạt 98,7%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 84,9%; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 91,4 %. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, đến nay toàn thành phố có 03/04 xã được công nhận xã nông thôn mới, 01 xã còn lại đang phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

          Thành phố đã và đang  tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến nay thành phố đã đạt được 54/59 tiêu chí và đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí còn lại và thực hiện các thủ tục đề nghị nâng cấp thành phố lên đô thị loại I.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện toàn diện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ thành phố đến cơ sở được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, kh ối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc.

Quảng trường Độc Lập, thành phố hải Dương (Ảnh: Internet)

Tự hào, trân trọng những thành quả đã đạt được trong 80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng nội lực, góp sức cùng với tỉnh, cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trước mắt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương sẽ nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII, xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020.

 

 

Văn phòng Thành ủy Hải Dương