Thứ năm, ngày 28/9/2023

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ Sáu 10/08/2018 19:15

Xem với cỡ chữ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi” . Trong những năm qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hải Dương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ

Để phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; hằng năm căn cứ vào nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã ra nghị quyết lãnh đạo xác định rõ những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung lãnh đạo; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương bằng những nội dung, biện pháp, cách làm hiệu quả. Cùng với việc tổ chức, phát động và thực hiện có chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, các đợt thi đua đột kích, cao điểm đã xuất hiện những phong trào, mô hình hay như: phong trào “Đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, mô hình “ngày Thứ 7 nghĩa tình”, “Hòm tiết kiệm”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”.

Với quyết tâm chính trị, hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng vào nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng nhất để xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng trong xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Duy trì và thực hiện có hiệu quả nội dung đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, phương châm “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. Đồng thời coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cán bộ; gắn việc đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, nhận xét đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, bảo đảm cho từng cơ quan, đơn vị luôn ổn định, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối về chính trị.

Nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ QP – QSĐP, phong trào TĐQT đã hướng vào nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV theo Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Dự bị động viên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức, biên chế sắp xếp bảo đảm số lượng cho các đầu mối đơn vị DBĐV, DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Để không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Cùng với các phong trào thi đua trong huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập, trường bắn các cấp, làm mới mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Quá trình huấn luyện luôn sát với thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có; hàng năm có 25% xã (phường, thị trấn) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; cấp tỉnh, cấp huyện đều hoàn thành kế hoạch diễn tập, đạt kết quả tốt. Nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc, Đảng ủy – cơ quan quân sự tỉnh, huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Đề án xây dựng KVTP giai đoạn 2015 – 2020, xác định rõ nội dung, thời gian xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, các hạng mục trong KVPT, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực trình độ về sự vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QP-QSĐP.

5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều; LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra. Phong trào thi đua đã thực sự là động lực to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Với những thành tích và kết quả đạt được, LLVT tỉnh đã có 798 tập thể, 2.561 cá nhân được các cấp khen thưởng; liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh Hải Dương tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Đặc biệt năm 2016, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương xác định: Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT phải hướng vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, có quyết tâm chính trị cao, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sãn sàng chiến đấu. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Vượt lên mọi khó khăn thử thách, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” , nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-QSĐP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân và dân tỉnh Đông anh hùng, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Quốc Duyệt - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương