Thứ hai, ngày 17/6/2024

Tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thứ Năm 16/08/2018 17:02

Xem với cỡ chữ
Những năm qua,3 văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và phục vụ các hoạt động của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

           Ngày 14/8/2017, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thành phần dự Hội thảo có tập thể lãnh đạo, các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên của 3 văn phòng.

Toàn cảnh buổi hội thảo (đ/c Nguyễn Viết Hải, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì)

          Tại buổi Hội thảo đã tập trung thảo luận, thống nhất nhằm n âng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các văn phòng, tránh chồng chéo, trùng lắp trong công tác tham mưu và phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Thường trực Tỉnh uỷ , Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác (hằng tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa); chuẩn bị nội dung, chương trình và đôn đốc, kiểm tra việc phục vụ các kỳ họp, hội nghị, các cuộc họp, buổi làm việc và các chuyến đi công tác của lãnh đạo tỉnh; chương trình, kế hoạch đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại tỉnh; cung cấp, trao đổi và xử lý thông tin; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; th eo dõi, đôn đốc việc thực hiện, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trao đổi kinh nghiệm công tác văn phòng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức...

Văn phòng Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: