Thứ năm, ngày 28/9/2023

Tứ Kỳ hoàn thành học tập quán triệt và triển khai thực hiện NQTW7 khóa 12

Thứ Năm 09/08/2018 17:58

Xem với cỡ chữ

Đến hết tháng 7, huyện Tứ Kỳ đã hoàn thành việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Nội dung học tập, quán triệt gồm: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.  

Việc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng ở cấp huyện được thực hiện bằng hình thức hội nghị trực tuyến do Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại Hà Nội. Kết quả có 293 đại biểu tham gia hội nghị, đạt tỷ lệ 98%.

Ở cơ sở, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên  85%. Đảng bộ các xã Ngọc Kỳ, Đại Đồng, Đại Hợp, Văn Tố, Hà Thanh, Hà Kỳ, Quang Phục, Tứ Xuyên, Tiên Động, Quảng Nghiệp, Minh Đức và các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan đạt tỷ lệ 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập.

Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch, thể hiện sự lĩnh hội sâu sắc tinh thần các nghị quyết, đồng thời đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực của từng ngành, địa phương, từng cá nhân trong việc đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống.

Huyện Tứ Kỳ