Thứ năm, ngày 28/9/2023

Thi đua Quyết thắng - Động lực để lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ Tư 15/08/2018 17:19

Xem với cỡ chữ
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hải Dương đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa phong trào TĐQT phát triển lên một bước mới.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp; quy chế chấm điểm, bình xét thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất thực hiện. Các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua - khen thưởng xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn nội dung thi đua, khâu đột phá và tổ chức phát động trong các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, nhân viên phòng Chính trị tiết kiệm theo gương Bác Hồ

Cán bộ, nhân viên phòng Chính trị tiết kiệm theo gương Bác Hồ

Để phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào TĐQT của toàn quân và Quân khu, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. 5 năm qua, LLVT tỉnh đã phát động 06 phong trào thi đua quyết thắng, 21 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Tuy nội dung, chỉ tiêu và biện pháp của phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị có khác nhau, song đều hướng vào mục tiêu chung là nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; đề xuất các giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết, giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành; khắc phục hiện tượng lối mòn, hình thức trong tổ chức thi đua. Quá trình thực hiện luôn kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các phong trào, mô hình, việc làm cụ thể từ đó tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được quan tâm đúng mức, gắn thi đua với khen thưởng, tạo động lực cho phong trào phát triển, như mô hình “Quỹ tiết kiệm”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”,…

Nhờ có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát, đúng, phù hợp, nên phong trào TĐQT đã phát huy hiệu quả, thực sự là động lực quan trọng để LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cụ thể là:

Trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ, xây dựng con người mới, xây dựng các tổ chức vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật ở các đơn vị có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả giáo dục chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thông qua thi đua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cơ sở được chăm lo kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, có từ 80% đến 85 % tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự tỉnh không có tổ chức đảng yếu kém.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ vào nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến và tổ chức luyện tập để bộ đội nắm chắc, xử lý thuần thục. 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 12 huyện (thành phố, thị xã) và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (phường, thị trấn), phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trong diễn tập, đã kết hợp với tham gia xây dựng một số hạng mục trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng đề án xây dựng KVPT giai đoạn 2016 - 2021; phối hợp thẩm định chặt chẽ các đề án quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn gắn với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ; trong quản lý đất và công trình quốc phòng,… Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, bảo đảm tỷ lệ, thành phần (đã mở 399 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 30.390 lượt đối tượng).

Các đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức, tập huấn, chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập. Kết quả huấn luyện lực lượng thường trực đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra; huấn luyện dân quân tự vệ, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt 85,9%. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm được lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng với đó, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần phát huy dân chủ, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo bước chuyển vững chắc trong chấp hành kỷ luật của bộ đội. Nhiều năm liền, các đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường luôn ở mức dưới 0,2%. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như, nhận chăm sóc, phụng dưỡng 30 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, xây dựng 38 nhà tình nghĩa, 14 nhà đồng đội với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 1237 xây dựng, triển khai tìm kiếm, cất bốc, truy điệu, an táng 09 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; tham mưu, triển khai có hiệu quả các Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiến hơn 18 nghìn m2 đất, huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; hỗ trợ giống vốn cho hơn 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 200 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Cùng với các phong trào trên, phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; đội ngũ cán bộ ngành Hậu cần trong LLVT tỉnh có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần thái độ phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Nhờ đó, chất lượng bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống của bộ đội được nâng cao. Hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng đồng bộ, chính quy, khang trang “xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn. Hoạt động tăng gia sản xuất được triển khai với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Trong công tác kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng việc giáo dục, nâng cao trách nhiệm của bộ đội đối với vũ khí, trang bị; tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiệu hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; khuyến khích phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đầu tư gần 3,8 tỷ đồng xây dựng nhà xe, kho, trạm theo tiêu chuẩn “Nhà kho Quân khí tốt”, bảo đảm sự đồng bộ vũ khí, trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Những thành tích mà LLVT tỉnh đạt được trên các mặt công tác luôn gắn liền với việc tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT. 5 năm qua, đã có 798 tập thể; 2.561 cá nhân được các cấp khen thưởng; liên tục từ năm 2013 - 2017, LLVT tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; năm 2016, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

 

Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: