Thứ hai, ngày 17/6/2024

Kim Thành: Công bố quyết định tách Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện do dừng hợp nhất

Thứ Ba 01/11/2022 14:31

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 31/10/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị công bố quyết định tách Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện thành Văn phòng Huyện uỷ và Văn Phòng HĐND&UBND huyện, công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý 02 Văn phòng. Tham dự có đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ bộ lãnh đạo, quản lý 02 Văn phòng

Căn cứ kế hoạch số 101-KH/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quyết định số 433-QĐ/HU, ngày 24/10/2022 về việc tách Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện thành Văn phòng Huyện uỷ và Văn phòng HĐND và UBND huyện do dừng hợp nhất.

Sau khi chia tách, Văn phòng Huyện uỷ hoạt động theo quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ , tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, quận uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng HĐND&UBND huyện hoạt động theo Nghị định số 37/2014 ngày 5/5/2014 của Chính Phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Nghị định số 108 ngày 14/9/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014 ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.\

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ công bố quyết định tách Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đối với đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện trước khi chia tách giữ chức Chánh văn phòng Huyện uỷ; đồng chí Đỗ Văn Tuyển, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ HĐND và UBND huyện trước khi chia tách giữ chức Phó chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Vũ Đăng Khoa và đồng chí Nguyễn Văn Tình,  Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện trước khi chia tách giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; quyết định giao phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện đối với  đồng chí Nguyễn Văn Tình kể từ ngày 01/11/2022 đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện trong thời gian sát nhập. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới đề nghị đội ngũ cán bộ Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: