Thứ ba, ngày 23/7/2024

Sơ kết 05 năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân

Thứ Năm 20/10/2022 09:38

Xem với cỡ chữ
Chiều 14/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương có đồng chí Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

 Trong 5 năm qua, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 19-HD/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; các cấp ủy cơ sở đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên; kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CAND.

05 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong CAND, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng; thường xuyên định hướng nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ. Các cấp ủy cơ sở nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Bí thư, xác định được cụ thể chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ cơ sở tương ứng với đơn vị mình; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Chất lượng công tác, hoạt động, trình độ, năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ không ngừng được củng cố, nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng biểu dương những kết quả, thành tích của các đơn vị tro,hng thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong CAND. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng trong toàn lực lượng CAND sớm ban hành hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng bắt buộc dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; lãnh đạo cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy về công tác đảng phù hợp với tính chất, đặc điểm của CAND; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cấp ủy viên; cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của cấp ủy và chỉ đạo tổ chức thực hiện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Phương Thùy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: