Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hơn 80 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của huyện Nam Sách được tập huấn nghiệp vụ

Thứ Sáu 28/10/2022 15:42

Xem với cỡ chữ
Trong 2 ngày 26 và 27/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Sách phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho hơn 80 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở các chi, đảng trực thuộc Huyện ủy.

 

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nam Sách Đồng Xuân Sơn truyền đạt, quán triệt một số nội dung liên quan

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt những văn bản của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng như: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,.... đồng thời được hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc lưu trữ hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra,....

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung kỹ năng thực hiện quy trình, phương pháp và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trang bị những kiến thức về quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên.

 

Nguyễn Mẫn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: