Thứ ba, ngày 23/7/2024

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Bình Giang tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Cổ Bì

Thứ Sáu 28/10/2022 17:18

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 27/10/2022 tại Hội trường UBND xã Cổ Bì, đồng chí Lê Quý Tiệp - TUV, Bí thư Huyện uỷ Bình Giang đã có buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Cổ Bì.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cần- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tình, đồng chí Nguyễn Hồng Hà -Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, HUV phụ trách xã; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện và một số phòng chuyên môn của huyện có liên quan; Lãnh đạo UB MTTQ huyện và Văn phòng HU, HĐND-UBND huyện; Chuyên viên Ban Dân vận, Văn phòng huyện; Phóng viên Báo Hải Dương, Phóng viên Đài Phát thanh huyện và 85 đại biểu là cán bộ, nhân dân xã Cổ Bì.

Đồng chí Lê Quý Tiệp - TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị

Sau khi đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, nội dung chương trình, nội quy của buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Lê Quý Tiệp - TUV, Bí thư Huyện uỷ, chủ trì hội nghị thông báo nội dung, phương pháp tiếp xúc đối thoại.; thông báo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 10 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. 

Tại hội nghị đã có 7 đại biểu tham gia phát biểu trực tiếp ý kiến liên quan đến các vấn đề nổi cộm, phát sinh tại cơ sở như sản xuất nông nghiệp, giao thông xây dựng, chế độ chính sách, công tác tôn giáo,.. Đ/c Lê Quý Tiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Chủ trì hội nghị trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị của đại biểu nêu ra tại hội nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo xã Cổ Bì có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của nhân dân xã.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quý Tiệp -TUV, Bí thư Huyện uỷ, chủ trì hội nghị giao cho UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu, xem xét phối hợp giải quyết các đề xuất, kiến nghị của xã; đồng thời hướng dẫn cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ để các bộ phận chuyên môn của xã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Giao Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cổ Bì lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong những tháng cuối năm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các đoàn thể nhân dân; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện; đồng chí Thường vụ phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã có trách nhiệm theo dõi, phối hợp cùng  BCH Đảng bộ xã Cổ Bì thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của huyện nhà trong năm 2022. Giao Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện ra thông báo kết quả tiếp xúc, đối thoại; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Huyện ủy giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cổ Bì.

Hà Trang - Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện Bình Giang

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: