Thứ ba, ngày 23/7/2024

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Ba 25/10/2022 09:58

Xem với cỡ chữ
Sáng 25/10, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt Kết luận số 1172-KL/QUTW ngày 16/6/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới”. Đồng chí Đại tá Hồ Sỹ Quyện - Ủy viên Thường vụ ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Chỉ huy các cơ quan; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS 12 huyện (TP, TX); Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn 125 cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Đ/c Đại tá Hồ Sỹ Quyện - Ủy viên Thường vụ ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Sỹ Quyện - Ủy viên Thường vụ ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã thông báo tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. Công tác cán bộ.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã quán triệt tới Hội nghị Kết luận số 1172-KL/QUTW ngày 16/6/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới” qua đó nhằm giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của Kết luận số 1172. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; trên cơ sở đó tìm ra nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh./.

Nguyễn Thơm (Bộ CHQS tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: