Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hiến kế phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Năm 20/10/2022 09:12

Xem với cỡ chữ
Cuối buổi sáng và buổi chiều 18.10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII tiến hành thảo luận tại hội trường.

 

 

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội trường
Nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, tâm huyết xung quanh các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các tờ trình về kiểm điểm, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điều hành thảo luận, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tìm giải pháp hiệu quả để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế.

Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cần bảo đảm thực chất

Phát biểu thảo luận đầu tiên, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng công tác xây dựng NTM của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế. Thời gian tới, công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cần bảo đảm thực chất, không chạy theo số lượng. Tỉnh cần xem xét lại việc đầu tư các dự án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, có công năng phù hợp, tránh gây lãng phí, phải huy động nhiều nguồn lực của nhân dân. Các cấp cần rà soát, đánh giá để ưu tiên đầu tư cho những xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở vùng xa, khó khăn để tạo sự đồng đều, thiết thực hơn. Trong việc này, cần đặt mục tiêu hàng đầu là tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 "Các cơ quan tham mưu, tổng hợp cần "vẽ" lên bức tranh tổng thể để việc thực hiện đầu tư các dự án có hiệu quả, thực chất. Tỉnh quan tâm đầu tư để tạo tăng trưởng mới. Công tác sử dụng đất cần được lập danh mục sử dụng theo mức độ ưu tiên, không làm ồ ạt, tránh lãng phí nguồn lực", đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị.
 
Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Việc xúc tiến đầu tư cần trả lời cho doanh nghiệp là dự án sẽ được đầu tư ở đâu, thời gian nào có thể triển khai. Cần tích cực tuyên truyền để người dân ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính cần bảo đảm khách quan, chính xác để tạo động lực cho cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, người lao động.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường sáng 18.10
Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện nhận xét: “Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung cao xây dựng NTM, đạt nhiều kết quả tích cực, là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM".

Thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Miện cho rằng hiện các địa phương đang thiếu nguồn kinh phí đầu tư, nhất là đầu tư cho hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất trường học. So sánh với Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất trường học hiện còn thiếu thốn nhiều so với chuẩn. Có nơi đạt chuẩn NTM nhưng vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản, thậm chí số nợ tiếp tục tăng lên. Nguồn lực chủ yếu từ đấu giá, đấu thầu đất, các nguồn khác không đáng kể.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể, tiếp tục tạo nguồn để tháo gỡ khó khăn. Ưu tiên các dự án sử dụng đất không lớn (chỉ một vài héc-ta) ở vị trí xen kẹp để tạo nguồn. Tiếp tục hỗ trợ xi măng theo một tỷ lệ hợp lý để nhân dân phấn khởi xây dựng đường giao thông nông thôn. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở thích ứng với quá trình xây dựng NTM để bảo đảm tính bền vững.
 
Đề nghị ban hành bộ tiêu chí nông thôn thông minh
 
Trước nhiều khó khăn, thách thức về việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đồng chí Ngô Quang Giáp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí nông thôn thông minh để địa phương có hướng thực hiện; hằng năm quan tâm, bố trí nguồn kinh phí nhất định cho các xã đã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu để động viên; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các mô hình phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình sớm ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ địa phương phụ trách NTM.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tập trung vào các công trình trọng điểm như trường học, hệ thống giao thông, khu, cụm công nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng cho rằng tỉnh cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030 có 85% số xã đạt NTM nâng cao, 50% số xã đạt NTM kiểu mẫu. Với chỉ tiêu NTM nâng cao, đề nghị cần nâng lên theo hướng mở là đạt từ 85% trở lên, còn chỉ tiêu đạt NTM kiểu mẫu nên hạ thấp vì đạt NTM kiểu mẫu khó nhất là về thu nhập.

Cho rằng Hải Dương là 1 trong 16 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách là một khó khăn trong huy động nguồn lực, đồng chí Hoàng Văn Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất các cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy các địa phương, người dân tích cực vào cuộc, chung sức đồng lòng để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Rà soát lại những vùng có khả năng phát triển nông nghiệp hiện đại để đưa vào quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ cho rằng trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tỉnh quan tâm đầu tư tập trung vào các công trình trọng điểm như trường học, hệ thống giao thông, khu, cụm công nghiệp và các công trình mang tính cấp thiết phục vụ đời sống nhân dân để phát triển hạ tầng chắc, bền vững.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: