Thứ tư, ngày 8/2/2023

Huyện ủy Tứ Kỳ quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng lực lương Công an nhân dân

Thứ Tư 05/10/2022 10:40

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 30/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Công an huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 23 xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tại hội nghị

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW, gắn với tình hình thực tế của huyện Tứ Kỳ. Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng công an nhân dân.

Các đồng chí tham dự hội nghị

Theo kế hoạch dự thảo của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 48 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện phấn đấu đến năm 2025, Công an huyện cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng an ninh, cơ yếu, viễn thông, an ninh, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát giao thông, trật tự, kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2030, lực lượng Công an huyện chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để đạt được mục tiêu trên, Huyện ủy dự kiến đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an huyện; nâng cao hiệu quả công tác đảng, chính trị trong lực lượng công an. Đổi mới, tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao hiệu quả công tác. Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng công an. Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận toàn dân. 

Đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu về dự hội nghị. Các đồng chí Lãnh đạo nhấn mạnh việc quan tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương nói chung, Công an huyện Tứ Kỳ nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp cơ sở, không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Chính vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện phải nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW, Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, của Huyện ủy đến toàn thể đảng viên. Công an huyện tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo phương châm "Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. UBND huyện rà soát quy hoạch  đất; huy động nguồn vỗn ây dựng cơ sở vật chất Trụ sở cho Công an các xã. UBND các xã, thị trấn quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất,nhất là xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn theo kế hoạch lộ trình của huyện.

Huyện ủy Tứ Kỳ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: