Thứ tư, ngày 29/3/2023

Kim Thành: Tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ chính trị khoá XIII

Thứ Sáu 23/09/2022 14:52

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 22/9, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/03/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Dự chỉ đạo có đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt Nghị quyết

Trên cơ sở Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Kim Thành đã xây dựng và thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, đã đạt ra một số chỉ tiêu quan trọng phấn đấu hoàn thành như: Đến năm 2025, xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn huyện Kim Thành cơ bản, tinh, gọn, mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong lực lượng Công an trên địa bàn huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đến hết năm 2025 có 100% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; phấn đấu có 50% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã. Đến hết năm 2030 phấn đấu có 70% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Thường vụ đảng ủy cấp xã. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Công an huyện và Công an cấp xã theo hướng “Huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2030 có từ 20% đến 30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế. Tiếp tục bổ sung biên chế cho Công an cấp xã, trong đó năm 2022, phấn đấu bố trí 8 biên chế tại các xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; đến hết năm 2025, phấn đấu bố trí 8 biên chế trở lên cho một Công an xã, thị trấn đảm bảo đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; Hằng năm kiềm chế, làm giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5%. Từ năm 2022 trở đi, phấn đấu 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; đến hết năm 2025 xây dựng xong 100% trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện...

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Kim Thành tiếp tục quan tâm tổ chức tuyên truyền triển khai nhằm thay đổi tư duy nhận thức về quản lý nhà nước, về an ninh trật tự và nhiều vấn đề khác; tổ chức tuyên truyền, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, Công an huyện cần tham mưu kịp thời cho Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện có kế hoạch điều chỉnh đầu tư công giai đoạn 2021- 2025, đầu tư công trung hạn 2023 để bổ sung nguồn kinh phí cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà làm việc cho lực lượng công an cấp xã theo mục tiêu đã đặt ra trong dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận hội nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị khoá XIII; đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, lực lượng công an nhân dân trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động từng bước xây dựng lực lượng Công an vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các xã thị trấn tập trung rà soát quy hoạch đất, lập dự toán kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị  để huy động ngân sách của 3 cấp tỉnh, huyện, xã xây dựng trụ sở làm việc của lực lượng công an xã theo đề án…

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: