Thứ tư, ngày 8/2/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba 04/10/2022 18:54

Xem với cỡ chữ
Ngày 4/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (phiên mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách; kết quả thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Ngô Quang Giáp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Trần Văn Quyết, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Ngô Quang Giáp, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 15,8%; trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 3,7%; công nghiệp, xây dựng 16,2%; thương mại, dịch vụ 14,7%. Tổng thu ngân sách 9 tháng thực hiện 205 tỉ 893 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch năm; đã triển khai 39/190 công trình, dự án; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bổ sung công trình đầu tư công của huyện với 48 công trình, dự án, trong đó 22 công trình xây dựng, 20 công trình kỹ thuật đấu giá và các công trình tái định cư, 01 công trình hỗ trợ đầu tư công... Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng huyện đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; thực hiện phê duyệt quy hoạch các xã, thị trấn. Tập trung, nỗ lực tổ chức cưỡng chế, kiểm đếm công trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 08 dự án, kiên quyết xử lý 49/65 trường hợp vi phạm đất đai, hành lang giao thông. Công tác cải cách hành chính đã được quan tâm trang bị cơ sở vật chất, kiện toàn cán bộ bộ phận một cửa; dịch vụ công mức độ 3,4 tăng lên; không có hồ sơ quá hạn; hồ sơ trả trước đạt 99,55%. Tập trung quan tâm, hướng dẫn các xã về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tuy có tăng nhưng được tập trung giải quyết nhanh hơn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Đã chủ động tiêm sớm cho các đối tượng, nhất là quan tâm tiêm phòng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi đạt 99% mũi 1; đối với trẻ em từ 5-11 tuổi đã tiêm được 93% mũi 1, mũi 2 đạt trên 70%. Chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường được nâng lên, môi trường giáo dục từng bước được cải thiện; hiện nay công tác giáo dục của huyện đứng thứ 4 trong toàn tỉnh. Công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đã triển khai tuyển quân, tổ chức lễ giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu; tiếp nhận 172 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Cựu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025...

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số nơi còn chưa quyết liệt, chưa phân công, phân cấp theo quy chế, theo vị trí việc làm, chưa trên tinh thần "5 rõ"; nhiều việc thực hiện theo kế hoạch còn chậm, phải giãn, phải hoãn, không đúng theo chương trình đăng ký, thời gian, tiến độ; chất lượng báo cáo chưa đảm bảo. Về tổng thu ngân sách mới đạt 62% kế hoạch; có 6 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có 3 chỉ tiêu chưa đạt 50% , riêng chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất mới đạt 39%. Việc đầu tư công 1 số công trình, dự án còn rất chậm; có việc các phòng chuyên môn của UBND vẫn chưa thống nhất trong triển khai thực hiện. Sản phẩm OCOP chưa nhiều, còn tình trạng diện tích đất hoang hóa không gieo cấy; 1 số xã đăng ký về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu còn thiếu tiêu chí, tiến độ hoàn thiện còn chậm. Trong xử lý vi phạm đất đai còn 32 trường hợp chưa giải quyết xong. Việc triển khai quy hoạch đô thị nói chung, TT. Lai Cách, TT. Cẩm Giang nói riêng và các xã Tân Trường, Cẩm Điền, Lương Điền còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng còn 1 số dự án, công trình triển khai chậm. Công tác CCHC tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn có nơi người đứng đầu chưa quan tâm đến công tác CCHC, vẫn còn có trường hợp chưa đạt yêu cầu. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo số lượng nhiều, còn tiềm ẩn khiếu kiện đông người. Một số lĩnh vực khác như văn hóa thông tin vẫn còn có nội dung còn nghèo nàn, chưa phong phú, chưa đa dạng; thiết chế văn hóa ở cơ sở còn mờ nhạt. Công tác tổ chức cán bộ chưa thực hiện được nội dung điều chuyển đối với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ, năng lực yếu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Quang Giáp, TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở rà soát các chương trình, nhiệm vụ công tác, công việc đột phá để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tập trung tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Chỉ đạo các xã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng sớm hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu để đảm bảo hoàn thành NTM kiểu đối với xã Cẩm Đông, NTM nâng cao đối với 3 xã: Cẩm Vũ, Cẩm Hưng và Lương Điền. Thực hiện tốt công tác điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được phê duyệt và hướng dân của cơ quan cấp trên. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý đất đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi. Tăng cường các hoạt động của BCĐ và hội đồng các khối do các phòng, cơ quan, đơn vị làm cơ quan thường trực nhằm phát huy vai trò.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu CCHC năm 2022; phấn đấu hoàn thiện nhà "Một cửa" của huyện; các xã, TT chuyển các bộ phận. Quan tâm xây dựng trụ sở, đường sá, đặc biệt ưu tiên các công trình di tích Quốc gia đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ trùng tu Chùa Giám; thúc đẩy viện thực hiện các công trình đã triển khai. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đấu giá trên địa bàn và tiến độ thực hiện công việc đột phá của huyện năm 2022; quan tâm hơn nữa hoạt động đấu giá đất. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đất đai, nhất là các vi phạm mới phát sinh. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng...

Trần Tâm

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: