Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Thành ủy Chí Linh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thứ Sáu 23/09/2022 14:49

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 21.9.2022, Thành ủy Chí Linh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chí Linh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, lãnh đạo các ban, ngành, đại diện cấp ủy, lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Về phía Công an thành phố Chí Linh có các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố; các đồng chí Đội trưởng, Trưởng Công an các phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Chí Linh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chí Linh quán triệt nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và đồng chí Đại tá Lê Văn Thoan, Trưởng Công an thành phố Chí Linh trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Hải Dương.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khẳng định, lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND.

Mục tiêu tổng quát trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, đến năm 2025, Công an tỉnh Hải Dương cơ bản tinh, gọn, mạnh; 09 lực lượng: Cơ yếu - viễn thông - trung tâm thông tin chỉ huy; An ninh; Cảnh sát cơ động; Kỹ thuật nghiệp vụ; An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát quản lý hành chính; Cảnh sát giao thông; Kỹ thuật hình sự; Hồ sơ nghiệp vụ tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2030, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chí Linh khẳng định, trong suốt thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố Chí Linh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị thấm nhuần sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết số 12, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy Hải Dương để thống nhất nhận thức và hành động; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành của thành phố, cấp ủy cấp xã khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trước khi Nghị quyết 12 ban hành, Chí Linh là một trong những địa phương đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an và trong thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố Chí Linh sẽ tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, tiềm lực cho lực lượng Công an thành phố Chí Linh đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Phương Thùy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: