Thứ tư, ngày 8/2/2023

Hội đồng Nhân dân huyện Nam Sách tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chủ Nhật 02/10/2022 09:27

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 30/9, HĐND huyện Nam Sách (khóa XX) tổ chức kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

 

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thông qua 8 Nghị quyết quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Trong đó đáng chú ý có việc quyết nghị bổ sung 2 công trình xây dựng cơ bản năm 2022 gồm: công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư xen kẹp phía đông đường WB đi Nam Tân thuộc thôn Lê Hà, xã Thanh Quang; Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư xen kẹp thôn An Điền - Chi Đoan xã Cộng hòa, giai đoạn 1 với tổng khái toán là trên 21 tỷ đồng. Bổ sung 12 công trình xây dựng cơ bản năm 2023 với tổng vốn đầu tư khái toán là trên 134 tỷ đồng; bổ sung 5 công trình khu, điểm dân cư năm 2023.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết theo tinh thần 5 rõ. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện, tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo các nội dung lĩnh vực đầu tư được HĐND huyện thông qua được tổ chức hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: