Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ Bảy 15/01/2022 16:04

Xem với cỡ chữ
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc
 


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Tăng tốc, không để gián đoạn trong công việc

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2022 tỉnh ta xác định tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Để “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, đạt các mục tiêu đề ra, giải pháp tiên quyết là mỗi cấp, mỗi ngành, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai tất cả các công việc theo tinh thần "5 rõ", trong đó cần tập trung nhất là rõ về “tiến độ” và rõ “trách nhiệm”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trước hết phải tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung phòng chống dịch Covid-19; bố trí, phân công cán bộ, nhân viên trực, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, không để việc thực hiện nhiệm vụ bị gián đoạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác lập, điều chỉnh, thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh; yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án Quy hoạch tỉnh trong tháng 1.2022, quy hoạch vùng công nghiệp động lực để trình các bộ, ngành Trung ương theo quy định. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ngay sau khi được phê duyệt. Tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu hợp lý. Điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động, cân đối ngân sách bảo đảm các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư phát triển tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ ngay từ những tháng đầu năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý tỉnh cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tháo gỡ khó khăn, cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển với phương châm “Cấp ủy, chính quyền phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp”. Tập trung chuẩn bị các điều kiện, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, bài bản để thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài trong năm 2022; tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư lớn thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai hạ tầng của 6 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp và tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các khu, cụm công nghiệp mới.

Quang cảnh bế mạc hội nghị

Đổi mới lề lối làm việc theo phương châm “1 giảm, 3 tăng”

Đối với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương như Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tất cả các chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều phải tiến hành thực hiện nghiêm túc; kịp thời kiểm tra, giám sát phát hiện những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để kịp thời uốn nắn cho sự phát triển đi đúng hướng, đúng pháp luật.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tập trung đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo phương châm “1 giảm, 3 tăng” là: Giảm họp; tăng cường đi cơ sở để chỉ đạo trực tiếp các nhiệm vụ ở địa phương; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong chỉ đạo, hội họp và tăng phân cấp, ủy quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị và kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra...

Trong bài phát biểu bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân hạn chế và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp theo đúng tinh thần "5 rõ", "6 dám" để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát, báo cáo tại hội nghị lần này.

 
Theo Baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: