Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Kim Thành: Bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ Sáu 07/01/2022 20:14

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 07/01/2022, HĐND huyện Kim Thành tổ chức kỳ họp thứ tư- kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự theo dõi kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Anh Dũng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND huyện trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức danh chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy. Kết quả đồng chí Lê Anh Dũng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 với 100% số phiếu đồng ý.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hứa sẽ tiếp tục cùng Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện khóa XX phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Kim Thành; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và thành tựu đã đạt được trong các nhiệm kỳ qua; nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện khóa XX, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của HĐND huyện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong huyện. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự thống nhất trong nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm cao của các vị đại biểu HĐND huyện; sự đồng lòng ủng hộ của cử tri và nhân dân trong huyện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 đã đề ra.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: