Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Nam Sách thực hiện tốt công tác thu ngân sách

Thứ Sáu 31/12/2021 20:29

Xem với cỡ chữ
Năm 2021 trong điều kiện nền kinh tế chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid 19, nhiệm vụ thu – chi ngân sách trong huyện cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên huyện Nam Sách đã khai thác tốt các nguồn thu, qua đó đạt được kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách huyện đạt trên 917,2 tỷ đồng, đạt 499,9% kế hoạch tỉnh giao và 227,3% kế hoạch huyện giao. Trong đó thu ngân sách huyện đạt trên 878,2 tỷ đồng, bằng 237,9% kế hoạch so với dự toán tỉnh giao và bằng 148,9% kế hoạch huyện giao. Các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đạt cao. Thu ngân sách xã đạt trên 451,1 tỷ đồng, bằng 270,3 % kế hoạch.

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Bí thư Huyện ủy Nam Sách tặng hoa chúc mừng các cơ quan

Chi ngân sách huyện và xã đảm bảo kế hoạch giao. Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã chủ động bám sát dự toán được giao, bố trí, sắp xếp dự toán năm theo nhóm công việc cụ thể, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Đặc biệt chi ngân sách huyện đã đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19, hỗ trợ các xã, thị trấn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan khối Tài chính, đáng giá công tác khóa sổ ngân sách năm 2021 vào ngày 31/12/2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Văn Xuyên biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các quan, đơn vị trong khối tài chính huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy được những kết quả, những kinh nghiệm, đồng thời phải chủ động, tích cực hơn. Từng cơ quan, đơn vị, từng bộ phận, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch, đeo bám, thực hiện “5 rõ” và phải thực sự quyết liệt để đạt được kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: