Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Khuyến công tỉnh Hải Dương: 16 cơ sở được hỗ trợ khuyến công với tổng kinh phí 3,67 tỷ đồng.

Thứ Hai 27/12/2021 07:49

Xem với cỡ chữ
Trong những năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Sở Công thương) đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 

Nghiệm thu đề án khuyến công tại công ty Cổ phần và Thương mại Lộc Phát HD ở xã Chí Minh (Tứ Kỳ)

Tháng 12, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công Quốc gia và đề án khuyến công địa phương năm 2021 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Năm 2021, từ nguồn khuyến công địa phương có 11 cơ sở công nghiệp nông thôn ở các huyện Ninh Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang và thị xã Kinh Môn được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc Gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương đã hỗ trợ 5 cơ sở với tổng kinh phí 1,65 tỷ đồng.
  Các đề án khuyến công đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc hỗ trợ khuyến công giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hộ sang kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống, thủ công sang tự động hóa, giải phóng sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm…

Trọng Nghĩa2K

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: