Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Hải Dương với báo chí năm 2021

Thứ Tư 05/01/2022 23:03

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần “vượt khó - tăng tốc”, các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hải Dương đã vững vàng vượt qua thử thách chưa từng có của đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 và tiếp tục các thử thách tiếp theo của đợt dịch thứ tư, thứ năm; vượt qua khó khăn, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và và có tốc độ tăng tốc bứt phá trong 6 tháng cuối năm. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ tăng trưởng âm trong quý I, chỉ đạt 3,9% trong quý II và vượt khó, vươn lên, ước đạt 8,6% cả năm (KH 8,0% trở lên, đứng thứ tư vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 8/10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước), hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tổng hợp các bài viết nổi bật báo chí phản ánh về Hải Dương trong năm 2021 vừa qua.

1. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Vượt khó thành công tạo tiền đề cho năm tiếp theo (Bài Phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam):  https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/bi-thu-tinh-uy-hai-duong-vuot-kho-thanhcong-tao-tien-de-cho-nam-tiep-theo-598530.html

2. Hướng tầm nhìn xa hơn (Bài Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh, Báo Đại biểu nhân dân):  https://daibieunhandan.vn/huong-tam-nhin-xa-hon

3. Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương:  http://www.baohaiduong.vn/chinh-tri/dong-chi-vo-van-thuong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-hai-duong-189293

4. Hải Dương phối hợp Bộ Ngoại giao xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế:  http://www.baohaiduong.vn/chinh-tri/hai-duong-phoi-hop-bo-ngoai-giaoxuc-tien-dau-tu-thuc-day-phat-trien-kinh-te-190821

5. Hải Dương vượt khó đại dịch, khát vọng vươn lên mạnh mẽ (Báo Tri thức và Cuộc sống):  https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-vuot-kho-dai-dich-khat-vong-vuon-len-manh-me-1629709.html?gidzl=hUq_AvpyXowh-pyhdUg5BAlmEIg0keX_igHaVeFktI_bfM5_sEhGVBxmRolPuDGXxQm-ApO5AOapcV61BG

6. Chuyển đổi số - Động lực thúc đẩy phát triển (Báo Đại biểu nhân dân):  https://daibieunhandan.vn/chuyen-doi-so---dong-luc-thuc-day-phat-trien-h8sdvni7hw65652

7. Những ngày tháng không quên (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam):  https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/ban-linh-vuot-qua-phep-thu-598557.html

8. Chạy đua cùng thời gian (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam):  https://dangcongsan.vn/multimedia/mega-story/bai-2-chay-dua-cung-thoi-gian-598580.html

9. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt (Báo Đầu tư):  https://baodautu.vn/bi-thu-tinh-uy-hai-duong-phat-huy-toi-da-tiem-nang-taonhieu-gia-tri-khac-biet-d149120.html

10. Hải Dương vượt bẫy lợi thế để xác lập vị thế mới (Báo Đầu tư):  http://tintuc.vibonline.com.vn/hai-duong-vuot-bay-loi-the-de-xac-lap-vi-themoi.html

11. Hải Dương - Nâng tầm vị thế bằng chuyển đổi số (Báo Đầu tư):  https://baodautu.vn/nang-tam-vi-the-bang-chuyen-doi-so-d149118.html

12. Doanh nghiệp Hải Dương vững "tay chèo" trong đại dịch (Báo điện tử Hải Dương):  https://emagazine.baohaiduong.vn/doanh-nghiep-hai-duong-vung-tay-cheotrong-dai-dich-12.html

13. Hải Dương tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ (Báo Đầu tư):  https://baodautu.vn/hai-duong-tap-trung-phat-trien-cong-nghiep-ho-trod149085.html

14. Hải Dương chuyển đổi số trong nông nghiệp - Vượt thách thức, tăng tốc vươn xa (Báo điện tử Hải Dương):  https://emagazine.baohaiduong.vn/hai-duong-chuyen-doi-so-trong-nongnghiep-vuot-thach-thuc-tang-toc-vuon-xa-8.html

15. Hải Dương nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp (Báo Đầu tư): https://baodautu.vn/nang-tam-gia-tri-san-pham-nong-nghiep-d149095.html

16. Xứng danh vựa nông sản vùng châu thổ sông Hồng (Báo Đại biểu nhân dân):  https://www.daibieunhandan.vn/xung-danh-vua-nong-san-vung-chau-thosong-hong-zwesnk3bek-65650

17. Hải Dương - Bứt phá về hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng (Báo Đầu tư):  http://tintuc.vibonline.com.vn/hai-duong-but-pha-ve-ha-tang-giao-thongthuc-day-lien-ket-vung.html

18. Giáo dục Hải Dương năm 2021: Một năm nhìn lại http://haiduong.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-su-kien/giao-duc-haiduong-nam-2021-mot-nam-nhin-lai.html

19. Hải Dương và cách tạo thành trì phòng dịch không tốn kém (Báo Vietnamnet):  https://premium.vietnamnet.vn/hai-duong-va-cach-tao-thanh-tri-phong-dich-khong-tonkem-n-475518.html

20. Kim Thành nhanh chóng triển khai nghị quyết (Báo Hải Dương):  https://m.baohaiduong.vn/nhanh-chong-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuocsong/kim-thanh-nhanh-chong-trien-khai-nghi-quyet-169099

21. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: để người giỏi gắn bó, cống hiến (Báo Hải Dương):  https://m.baohaiduong.vn/thoi-su/thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-caobai-cuoi-de-nguoi-gioi-gan-bo-cong-hien-177470

22. Hải Dương: Thích ứng linh hoạt, quyết tâm tăng trưởng bứt phá trong năm 2022:  https://baotintuc.vn/dia-phuong/hai-duong-thich-ung-linh-hoat-quyet-tamtang-truong-but-pha-trong-nam-2022-20211203144228131.htm

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: