Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Nam Sách có thêm 2 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư 05/01/2022 13:40

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 18 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, trong đó huyện Nam Sách có 02 xã là Thái Tân và An Lâm.

Đoàn thẩm định nông thôn mới kiểm tra tại xã Thái Tân

Theo đó, UBND tỉnh công nhận thêm 18 xã nông thôn mới nâng cao ở 9 huyện, thị xã. Các địa phương được công nhận gồm: Cẩm Chế, Thanh Hải, Tân Việt, Hồng Lạc (Thanh Hà); Cổ Dũng, Đồng Cẩm, Kim Liên (Kim Thành); An Lâm, Thái Tân (Nam Sách); Long Xuyên, Vĩnh Hồng (Bình Giang); Cẩm Hoàng, Cẩm Đoài (Cẩm Giàng); Đồng Tâm, Vĩnh Hòa (Ninh Giang); Chi Lăng Nam (Thanh Miện); Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ) và Lạc Long (Kinh Môn).

Như vậy, đến nay huyện Nam Sách có 6 xã đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đó là các xã: Nam Hồng, Nam Tân, Hồng Phong, Phú Điền, Thái Tân và An Lâm.

Huyện Nam Sách phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, huyện Nam Sách đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 04 xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: