Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu 24/12/2021 14:46

Xem với cỡ chữ
Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời gian 01 ngày. Tham dự kỳ họp có các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, một số cơ quan trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của UBND huyện, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện gồm: Báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022; Kết quả sử dụng đất năm 2021, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022….

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hán, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì, tăng trưởng khá; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững. Chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, đồng chí phó chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: