Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách

Thứ Tư 09/01/2019 18:37

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách (khóa XXVII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của Đảng bộ huyện năm 2018

Sáng ngày 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của Đảng bộ huyện năm 2018; đồng thời lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thăng - Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Theo quy định của Bộ Chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Việc lấy phiếu phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. 

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lấy phiếu đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2018 và lấy phiếu tín nhiệm đối với 8/9 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo 3 mức gồm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Riêng đồng chí Đỗ Mạnh Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm do mới được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy hơn 2 tháng, chưa đủ thời gian theo quy định lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu

Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là sơ sở giúp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tự nhìn nhận, xem xét đánh giá lại các mặt công tác, tác phong làm việc trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN MẪN – Văn phòng Huyện ủy Nam Sách

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: