Thứ năm, ngày 28/9/2023

Huyện ủy Nam Sách trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Thứ Tư 19/12/2018 18:29

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Sách tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9 và đợt 7/11/2018 cho 12 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện

Sáng ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Sách tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9 và đợt 7/11/2018 cho 12 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Bùi Văn Thăng khẳng định, việc các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng trao huy hiệu cho đảng viên

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu tiếp tục đóng góp trí tuệ, uy tín của mình để tham gia công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, các gia đình chăm lo các điều kiện tinh thần, vật chất tốt nhất cho các đảng viên để các đảng viên mạnh khỏe, trường thọ và đóng góp trí tuệ xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng phát biểu tại buổi trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đợt 2/9 và 7/11 năm nay, huyện Nam Sách có 278 đảng viên vinh dự được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 05 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 09 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Do điều kiện sức khỏe, trong tổng số 22 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp đến tận nhà để trao huy hiệu cho 10 đảng viên.

NGUYỄN MẪN – Văn phòng Huyện ủy Nam Sách

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: