Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách khóa XXVII

Thứ Tư 19/12/2018 18:15

Xem với cỡ chữ
Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXVII

Ngày 14/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXVII. Các đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy; Hồ Ngọc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2019; thảo luận, thông qua chương trình kiểm tra giám sát và Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện năm 2019; đồng thời thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2019; nội dung và chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2019.

Các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao với đánh giá năm 2018, mặc dù còn gặp một số khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 7900 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch năm. Tăng 12,9% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách huyện đạt 361,59% kế hoạch tỉnh giao và đạt 258,5% kế hoạch huyện giao; tổng chi ngân sách huyện đạt 119,6% kế hoạch. Tổng chi ngân sách xã đạt 275,6% kế hoạch. Công tác tài nguyên môi trường tiếp tục được thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. Công tác thanh tra, tư pháp, tiếp daan, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Lê Quang Thụ - Chủ tịch UBND huyện báo cáo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm. Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, thực kiện quy trình kiện toàn cán bộ chủ chốt của huyện. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở chủ động thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở với nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thăng - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2016 – 2020, do đó cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ.  Từ huyện đến các cơ sở tiếp tục tập trung chỉ đạo nông dân chăm sóc cây vụ đông, chủ động thực hiện kế hoạch gieo cấy lúa đảm bảo diện tích, cơ cấu trà lúa, giống lúa, lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt 2 xã Thái Tân và An Bình để về đích nông thông mới vào tháng 6/2019 để huyện được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2019. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ để đưa xã Thanh Quang đạt đô thị loại 5, thị trấn Nam Sách đạt đô thị loại 4 theo đúng lộ trình. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nhất là việc xử lý rác thải nông thôn. Chủ động thực hiện công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Tăng cường nắm tình hình đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung kiềm chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm phòng chống tội phạm, phòng, chống buôn bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tăng cường phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, nhất là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Duy trì nề nếp công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của nhân dân ngay tại cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng đảng và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm Đề án 01 của Tỉnh ủy gắn với việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư theo đúng yêu cầu đã đề ra. Triển khai việc thực hiện Đế án sáp nhập, chia tách thôn khu dân cư trên địa bàn huyện bằng quyết tâm chính trị cao. Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động tham mưu hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch, chú trọng làm tốt công tác dân vận của Đảng. Đối với MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

NGUYỄN MẪN – Văn phòng Huyện ủy Nam Sách

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: