Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện kiểm điểm công tác năm 2018

Thứ Năm 27/12/2018 01:21

Xem với cỡ chữ
Trong 2 ngày từ 25/12 đến 26/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện đã tiến hành kiểm điểm công tác năm 2018 đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương, BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm để làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút kinh nghiêm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019.

Một số kết quả chủ yếu thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tập thể BTV Huyện ủy trong năm qua được thể hiện qua việc: Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, của huyện; kế hoạch phát triển chăn nuôi - thuỷ sản theo hướng tập trung giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chuyển đổi cơ cấu cây trồng; năm 2018 đã chuyển đổi được 120,5 ha, đạt 80,3% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, tạo điều kiện cho dịch vụ - thương mại phát triển. Thu hút đầu tư công nghiệp vào huyện tăng mạnh, thu hút nhiều dự án đầu tư vào các cụm và điểm công nghiệp của huyện với tổng vốn đăng ký lên tới hàng ngàn tỷ đồng, dự kiến thu hút trên 6.218 lao động. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đạt gần 100%. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực giải quyết những vướng mắc liên quan đến quản lý đất đai và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai giai đoạn 2015 - 2020; Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý đất dôi dư trên địa bàn, năm 2018, đã lập hồ sơ xử lý đất dôi dư, thu tiền cấp giấy chứng nhận cho 308 hộ, với số tiền trên 15 tỷ đồng; đến nay đã xử lý được 844 hộ, với tổng số tiền 48,6 tỷ đồng.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học đối với các cấp học trong toàn huyện, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án đổi mới giáo dục và đào tạo của Trung ương, của tỉnh và đề án, kế hoạch của huyện. Chất lượng phổ cập giáo dục từng bước được nâng lên; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Phong trào xây dựng trường chuẩn được quan tâm, chú trọng, đến nay toàn huyện có 47/59 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 79,66%. Thực hiện nghiêm việc luân chuyển cán bộ quản lý giữa các đơn vị trường trên địa bàn. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; đến nay có 14/19 xã, thị trấn đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 73,68%.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo; hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công giai đoạn 1, với số tiền trên 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 ước còn 3,19%, giảm 1,29% so với năm 2017.  Chỉ đạo tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo năm 2018 đạt kết quả cao, có sức lan tỏa và tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, chỉ đạo lực lượng công an tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tai, tệ nạn xã hội; tỷ lệ khám, phá án đạt trên 94%.

 Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016 - 2020; tổng các tiêu chí đã đạt được trên địa bàn huyện là 324 tiêu chí, trung bình tiêu chí đã đạt được của các xã là 18 tiêu chí, toàn huyện có 13/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,2%. Huyện đạt 5/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng bước bố trí, xắp sếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, khu dân cư đảm bảo tinh gọn, đến nay 19/19 xã tị trấn hoàn thiện việc bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã đảm bảo từ 13 - 15 người đảm nhiệm 21 chức danh và 4-5 người đảm nhiệm 7 chức danh cán bộ không chuyên trách thôn, khu dân cư; có 82/92 chi bộ thôn, khu dân cư bố trí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng khu dân cư. Cấp huyện đã thực hiện xong mô hình Trương Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện và đang thực hiện quy trình Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện (thực hiện xong trong tháng 12/2018).

 Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy chế, quy định trong việc đánh giá, bố trí, xắp sếp, sử dụng cán bộ, nhất là thực hiện nghiêm các bước theo quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Tất cả các trường hợp giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đều được Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc công khai dân chủ, trong quá trình thực hiện đảm bảo tính khách quan, không cục bộ.

BTV Huyện ủy cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 như: Việc chỉ đạo thực hiện một số chương trình, đề án liên quan đến phát triển nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu; Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn gây bức xúc; Việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của một số cơ sở công nghiệp và thương mại kết quả chưa cao. Sản phẩm công nghiệp của huyện có hàm lượng kỹ thuật thấp, sức cạnh tranh yếu, nhiều sản phẩm chưa có thị trường ổn định. Việc chỉ đạo xử lý đất dôi dư; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hộ vi phạm đất đai chưa kịp thời, chưa kiên quyết; Công tác cải cách hành chính ở cấp huyện và một số địa phương còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét; Thực hiện luân chuyển một số vị trí công chức ở các xã, thị trấn còn chưa kịp thời; Việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn.v..v

BTV Huyện ủy cũng đã kiểm điểm việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đã được BTV Tỉnh ủy chỉ ra trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm 2019.

Đối với việc kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tự phê bình và phê bình cao, các đồng chí đã tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm của tập thể BTV Huyện ủy, của đơn vị được phân công phụ trách. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, kịp thời nhất.

Phạm Thị Hoài

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: