Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Hội nghị lần thứ 16, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai 17/12/2018 18:49

Xem với cỡ chữ
Ngày 08/12/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 16. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Kim Diện – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Đình Tĩnh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, đã nghe và cho ý kiến vào các Tờ trình về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất ở, xử lý đất dôi dư, xen kẹp; kết quả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; kết quả kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 25/10/2016 của Huyện ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020”; chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019; hoạt động của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy từ Hội nghị lần thứ 15 đến Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả: 19/19 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch; tốc độ tăng GTSX nông nghiệp – thủy sản 5,06%; tốc độ tăng GTSX Công nghiệp – Xây dựng 18,7%; tốc độ giá trị sản xuất ngành dịch vụ 19,08%; có thêm 02 xã về đích nông thôn mới (Kim Tân, Thượng Vũ), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 13 xã, đạt 65%; không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí; văn hóa - xã hội có tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững; chất lượng cải cách hành chính được nâng lên; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại phiên thảo luận đã có 16 lượt ý kiến, đa số các đại biểu đại biểu đều thống nhất với các Tờ trình và dự thảo báo cáo trình kỳ họp và phát biểu làm rõ một số vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của năm 2018. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, đó là: tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển nông nghiệp; quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ thuế phát sinh; quản lý khai thác tốt các nguồn thu. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác văn hoá, quản lý dịch vụ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc và giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, nhất là địa bàn có yếu tố phức tạp. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Duy trì, nâng cao chất lượng giao ban Bí thư chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

Nguyễn Thị Bách Diệp (Huyện Kim Thành)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: