Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu 21/12/2018 17:47

Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 19/12/2018, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khoá XIX khai mạc kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; đại diện một số phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đình Tĩnh,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các thành viên uỷ viên UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các xí nghiệp, trạm, trại trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả; xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì, tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững. Chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu tại liệu, thảo luận để làm rõ những kết quả đã được, thắng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp, biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện năm 2018; tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 báo; cáo tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6; báo cáo thẩm của Ban KT-XH, Ban Pháp chế; ….

Theo chương trình làm việc buổi chiều, Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Toán, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Huyện ủy và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Nguyễn Thị Bách Diệp (Huyện Kim Thành)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: