Thứ ba, ngày 23/7/2024

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ

Thứ Ba 25/12/2018 00:33

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 24/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ, theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tham dự việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Trung ương.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh căn cứ Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị đã quán triệt Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ. Trong đó, việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để nhìn nhận, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ. Kết quả phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ bỏ phiếu tín nhiệm

Trước khi bỏ phiếu, Hội nghị chia thành 02 tổ để thảo luận trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI giữa nhiệm kỳ; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao với kết quả công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cũng như từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Các đồng chí luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần đoàn kết trong nội bộ; luôn tích cực trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính tị, đoạ đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 13/13 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều đạt số phiếu tín nhiệm và phiếu tín nhiệm cao.

Văn phòng Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: