Thứ năm, ngày 28/9/2023

HĐND huyện Kim Thành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu

Thứ Sáu 21/12/2018 17:51

Xem với cỡ chữ

Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, trong phiên làm việc buổi chiều ngày 19/12/2018, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Toán, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Huyện ủy và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Toán, Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được đại biểu HĐND huyện biểu quyết cho miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện; tiếp đó các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Huyện ủy vào Ủy viên UBND huyện bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả 100% đại biểu có mặt bầu bổ sung ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện vào chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuối phiên họp buổi chiều, các đại biểu biểu HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức danh do HĐND huyện bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nguyễn Thị Bách Diệp (Huyện Kim Thành)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: