Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015- 2020

Thứ Tư 26/12/2018 23:40

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 24/12/2018, Huyện ủy Thanh Hà tổ chức Hội nghị lần thứ 24 - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà khóa XXIV.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018. Hầu hết các đại biểu dự Hội nghị đều đồng tình, thống nhất cao với Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Tuấn đề nghị các đồng chí cấp ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, đề cao tính xây dựng, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy biết được mức độ tín nhiệm, từ đó tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân; đồng thời nhấn mạnh đây cũng là cơ sở, là một kênh thông tin để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kết quả, 11/11 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXIV; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, cán bộ nguồn quy hoạch lãnh đạo, quản lý…

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: