Thứ tư, ngày 29/5/2024

Kim Thành tổ chức tọa đàm: Phát huy hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng LLCT chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên.

Thứ Tư 23/11/2022 09:51

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 22/11, Trung tâm chính trị huyện Kim Thành tổ chức hội nghị tọa đàm “Phát huy hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên” và tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị toạ đàm, có 9 lượt ý kiến trao đổi làm rõ vai trò trách nhiệm của giảng viên kiêm chức trong công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị huyện và đảng uỷ cơ sở trong phối hợp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên chuyên trách; công tác rà soát lựa chọn cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; hiệu quả của việc vận dụng các kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ sở; công tác vận dụng kiến thức lý luận chính trị nhằm nâng cao công tác xây dựng đảng; vai trò, tầm quan trọng của kiến thức lý luận hành chính đối với cán bộ, hội viên cơ sở …

Đồng chí Trần Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Năm 2022, Trung tâm chính trị huyện được giao tổ chức 24 chương trình đào tạo bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị với 26 lớp cho 2.022 học viên. Đến hết ngày 31/10/2022, Trung tâm chính trị huyện đã phối hợp mở được 24 chương trình, 27 lớp cho 2.117 học viên đạt 103% kế hoạch chỉ tiêu giao; trong đó mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức đảng cho 49 học viên là học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, đã có 4 học sinh đủ điều kiện được kết nạp đảng tại các trường THPT.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã quyết định tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: