Thứ hai, ngày 17/6/2024

Thường trực Huyện ủy Nam Sách giao ban với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện tháng 11/2022

Thứ Tư 09/11/2022 11:57

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 8/11/2022, đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Sách chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện tháng 11/2022.

 

Đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Thụ đánh giá cao các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện trong thực hiện nhiệm vụ tháng 10. Về nhiệm vụ tháng 11/2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt để tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra; rà soát các công việc đăng ký với thường trực Huyện ủy thực hiện trong năm 2023; tập trung đánh giá chất lượng bình xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2022; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 chưa hoàn thành và các nhiệm vụ năm 2023 cần xin ý kiến thường trực, thường vụ Huyện ủy; kiện toàn các ban chỉ đạo đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng. Phối hợp quản lý tốt lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên công nhân. Tham mưu thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị công tác đảng, sớm hoàn thành văn bản tham mưu thường trực, thường vụ Huyện ủy thành lập bộ phận tham mưu giúp việc Huyện ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Tích cực nắm tình hình cơ sở báo cáo Thường trực những việc, vấn đề cần quan tâm, thực hiện tốt việc đưa thông tin xuống cơ sở. Tham mưu kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chính trị năm 2023. Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, chính sách cán bộ, hướng dẫn các chi bộ mới thành lập tại các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng, tham mưu tổ chức trao huy hiệu đảng cho đảng viên, thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Tập trung hoàn thành các cuộc kiểm tra đã đề ra và việc xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Tiếp tục nắm tình hình nhân dân, nhất là các việc liên quan tới công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đoàn thể, nhất là MTTQ tập trung cho tháng vì người nghèo, tích cực vận động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia hoạt động trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân; thực hiện bình xét thi đua cuối năm; tiếp tục thực hiện công việc đột phá, thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. MTTQ tiếp tục đôn đốc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đảm bảo tiến độ, chất lượng, chỉ đạo cơ sở tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tổ chức bữa ăn đại đoàn kết. Liên đoàn lao động huyện phối hợp thực hiện tốt việc quản lý lớp bồi dưỡng lsy luận chính trị cho thanh niên công nhân...

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: