Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hội nghị phổ biến, triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Thứ Ba 18/10/2022 14:05

Xem với cỡ chữ
Ngày 18/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị để phổ biến, triển khai một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Về dự hội nghị, ở huyện có đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; bí thư chi bộ và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Ở xã có các đồng chí bí thư đảng ủy; phó bí thư thường trực đảng ủy; chủ nhiệm; phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Vân, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai nội dung công tác tổ chức, cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Bùi Văn Dũng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phổ biến một số nội dung cơ bản nhất trong một số văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng như Quy định số 58-QĐ/TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 65- QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW về những điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của UBKTTW về thực hiện quy định 37 về những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận hội nghị, giao nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy các cấp cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các thông báo, kết luận, quy định mới trong Đảng đến đảng viên một cách nghiêm túc, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập quy định của Trung ương nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời uốn nắn, phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị của mình, nhất là các quy định của Trung ương về công tác quản lý cán bộ và xử lý cán bộ sau kỷ luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị trong đảng, phục vụ công tác nhân sự, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi đảng; đồng thời sớm có hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2022.

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: