Thứ ba, ngày 23/7/2024

Văn phòng cấp ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ Ba 18/10/2022 14:30

Xem với cỡ chữ
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy.

 


Cán bộ Phòng Cơ yếu-Công nghệ thông tin (Văn phòng Tỉnh ủy) điều hành Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh ủy


Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy.

Hiện nay, tại các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện, đại biểu không còn sử dụng nhiều tài liệu văn bản giấy như trước. Hầu hết các tài liệu (trừ những tài liệu mật) đều được văn phòng cấp ủy tích hợp trong một mã QR tài liệu phục vụ hội nghị, đại biểu. Cách làm này vừa tạo thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu tài liệu, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, phát hành và lưu trữ. Cùng với sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes theo quy định của Đảng, Văn phòng Huyện ủy Thanh Miện đã tham mưu cấp ủy và sử dụng các ứng dụng trên internet như hộp thư điện tử công vụ, Zalo, phần mềm Voffice... để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Hiện 100% các văn bản chỉ đạo, công văn, thông báo, giấy mời... của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy đã được gửi qua mạng nội bộ và internet, bảo đảm nhanh, chính xác và đúng quy định. Việc lưu trữ tài liệu cũng được kết hợp giữa lưu văn bản trong kho lưu trữ với số hóa để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tránh thất lạc.

Thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy Gia Lộc cũng tích cực tham mưu Huyện ủy triển khai và trực tiếp thực hiện ứng dụng CNTT vào công việc chuyên môn. Từ đầu năm nay, Văn phòng Huyện ủy đã chủ động tham mưu Huyện ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng "Họp không giấy". Ứng dụng được kết nối đến toàn bộ các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Việc thay thế văn bản giấy và tài liệu được gửi trực tuyến từ sớm giúp các hội nghị, cuộc họp có thêm nhiều thời gian cho thảo luận. Thời gian các cuộc họp được rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm nội dung và nâng cao chất lượng.

Thời gian qua, tập trung thực hiện Dự án “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2020” theo Chương trình 260 của Ban Bí thư, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu và thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công việc chuyên môn. Đến nay, nhiều hạng mục đã được đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy; phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy; thay thế, bổ sung thiết bị CNTT cho các cơ quan Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy cũng quan tâm đầu tư xây dựng các phần mềm, ứng dụng như Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo; gửi, nhận văn bản trên internet. Cơ sở hạ tầng CNTT các cơ quan Đảng trong tỉnh đã được đầu tư xây dựng theo đúng thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và bảo đảm tính đồng bộ với mô hình tổng thể của mạng thông tin diện rộng cơ quan Đảng. Thiết bị tin học trong các cơ quan Đảng được bổ sung, thay thế đạt tỷ lệ trên 60%, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng.

Văn phòng Tỉnh ủy kịp thời tham mưu và đưa vào sử dụng hiệu quả các phần mềm, ứng dụng do Trung ương chuyển giao và của tỉnh xây dựng cho các cơ quan Đảng. Các hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, thông tin chuyên ngành kiểm tra Đảng; phần mềm Văn kiện Đảng và Mục lục hồ sơ lưu trữ; phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử có giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đã được triển khai hiệu quả ở cấp tỉnh, cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Thanh Miện chuẩn bị kết nối để các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Văn phòng Tỉnh ủy còn tham mưu thành lập các nhóm Zalo như nhóm các ban xây dựng Đảng, nhóm các Ban Chỉ đạo, nhóm Tỉnh ủy viên… để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Từ tháng 7.2019 đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp ủy các cấp trong tỉnh còn tích cực tham gia viết, biên tập thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh góp phần quan trọng trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và các sự kiện quan trọng của tỉnh, các địa phương...

“Thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình 27 của Ban Bí thư; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng; xây dựng Hệ thống giám sát, điều hành thông minh của tỉnh. Các mặt công tác của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh sẽ được thực hiện theo hướng hiện đại, đồng bộ, liên thông, hướng tới thực hiện chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Việc thực hiện ứng dụng CNTT phải nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn mạng và đúng quy định”, đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết thêm. 

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: