Thứ tư, ngày 29/3/2023

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 20 - CT/TU
Ngày ban hành 00:00, 15/11/2021
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực
: CT 20 TU.signed .pdf;