Thứ tư, ngày 29/3/2023

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 39 - KH/TU
Ngày ban hành 00:00, 27/10/2021
Người ký Lê Văn Hiệu
Trích yếu Kế hoạch Hội thảo " Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần sớm đưa tỉnh Hải Dương thành tỉnh Công nghiệp hiện đại"
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
: KH 39 TU.signed.pdf;