Thứ tư, ngày 29/5/2024

Văn bản Tỉnh ủy

Danh sách Văn bản
STT Số/Ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 469 - QĐ/TU Tỉnh ủy Hải Dương Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 25/04/2022
2 470 - QĐ/TU Tỉnh ủy Hải Dương Quyết định về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 25/04/2022
3 58-KH/TU Tỉnh ủy Hải Dương Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào cơ quan Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện Nam Sách và huyện Kim Thành năm 2022 11/03/2022
4 600 - TB/TU Tỉnh ủy Hải Dương Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả đánh giá , xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 28/02/2022
5 20 - CT/TU Tỉnh ủy Hải Dương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/11/2021
6 43 - KH/TU Tỉnh ủy Hải Dương Kế hoạch về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân tỉnh Hải Dương 09/11/2021
7 39 - KH/TU Tỉnh ủy Hải Dương Kế hoạch Hội thảo " Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần sớm đưa tỉnh Hải Dương thành tỉnh Công nghiệp hiện đại" 27/10/2021
8 03 - ĐA/TU Tỉnh ủy Hải Dương Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2023 20/10/2021
9 37 - KH/TU Tỉnh ủy Hải Dương Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 14/10/2021
10 250 QĐ/TU Tỉnh ủy Hải Dương Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Hải Dương 04/10/2021