Thứ hai, ngày 18/1/2021

Văn bản Tỉnh ủy

Danh sách Văn bản
STT Số/Ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 1496-CV/VPTU Văn phòng Tỉnh ủy Công văn về việc mời nhận cuốn sách của Tổng Bí thư, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 27/04/2020
2 1727-TB/TU Tỉnh ủy Hải Dương Thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung cần tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 24/04/2020
3 1161-CV/TU Tỉnh ủy Hải Dương Công văn về việc giao ban công tác quý I năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, ngày 23/4/2020 20/04/2020
4 30-NQ/TU Tỉnh ủy Hải Dương Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 15/04/2020
5 1717-TB/TU Tỉnh ủy Hải Dương Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh 14/04/2020
6 186-KH/TU Tỉnh ủy Hải Dương Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2020) 10/04/2020
7 1149-CV/TU Tỉnh ủy Hải Dương Công văn về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 01/4/2020 31/03/2020
8 1660-TB/TU Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 30/03/2020
9 1660-TB/TU Tỉnh ủy Hải Dương Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 30/03/2020
10 1146-CV/TU Tỉnh ủy Hải Dương Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 27/03/2020