Thứ tư, ngày 29/3/2023

Văn bản Tỉnh ủy

Số/Ký hiệu 58-KH/TU
Ngày ban hành 00:00, 11/03/2022
Người ký Phạm Xuân Thăng
Trích yếu Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào cơ quan Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện Nam Sách và huyện Kim Thành năm 2022
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hải Dương
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
: KH 58 TINH UY.signed.pdf;