Thứ ba, ngày 23/7/2024

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học tỉnh tổ chức Hội thảo đầu bờ thực hiện mô hình sản xuất thử giống lúa thuần CNC11

Thứ Năm 20/09/2018 23:11

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Đề tài "Sản xuất thử giống lúa CNC11 năng suất cao, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương" trong vụ xuân và vụ mùa năm 2018 do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai trên quy mô 40,0 ha; với 150 hộ nông dân tham gia thuộc địa bàn xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ và xã An Đức, huyện Ninh Giang; giống đối chứng là giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá.

Mô hình trình diễn giống lúa CNC1 tại xã An Đức, huyện Ninh Giang

          Qua theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển vụ xuân, vụ mùa và các yếu tố cấu thành năng suất như: chiều cao cây, số dảnh, số bông/m2, số hạt/bông, tỷ lệ hạt lép, trọng lượng 1.000 hạt, năng suất và chất lượng gạo; khả năng chống chịu sâu, bệnh; tính thích nghi, khả năng chống đổ, chống rét...

          Kết quả theo dõi cho thấy: khả năng đẻ nhánh, chiều cao cây, số bông/m2, khả năng chống chịu sâu, bệnh tốt; chất lượng gạo thơm, đánh giá hiệu quả kinh tế cho thu nhập cao hơn từ 4,0 - 5,0 triệu đồng/ha/vụ so với giống đối chứng giống lúa Bắc thơm số 7.

Sở Khoa học Công nghệ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: