Thứ ba, ngày 23/7/2024

Huyện Kinh Môn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thứ Ba 18/09/2018 01:09

Xem với cỡ chữ
Huyện Kinh Môn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 cho các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện; cán bộ làm công tác chính sách xã hội, các đồng chí trưởng thôn, khu dân cư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt các nội dung về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể về tiêu chí điều tra, rà soát gồm: các tiêu chí về thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; phương pháp thực hiện: rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của các hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại chương 2 và một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 17/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Thời điểm điều tra, rà soát từ tháng 9 đến tháng 11/2018.

Sau tập huấn, giúp Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp và lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra nắm rõ các quy định, quy trình thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo; xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo để cuộc điều tra đảm bảo kết quả chính xác, khách quan, đúng quy trình, đúng đối tượng; làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội hằng năm của huyện.

Nguyen Hương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: