Thứ ba, ngày 23/7/2024

Tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018

Thứ Tư 19/09/2018 00:17

Xem với cỡ chữ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế đến hết tháng 9/2018 ước đạt 38.530 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch năm; tăng 10,07% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm ước tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cả tăng nhẹ, tập trung ở một số nhóm hàng: dịch vụ ăn uống ngoài gia đình; đồ uống và thuốc lá; nhà ở và vật liệu xây dựng; may mặc, giầy dép, mũ nón…

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 9/2018 ước đạt 3.985 triệu USD, đạt 68,9% so với kế oạch năm, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá trị kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 9/2018 ước đạt 3.653 triệu USD, đạt 66,3% so với kế hoạch năm, tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Huyền NT

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: