Thứ tư, ngày 29/5/2024

Huyện Tứ Kỳ tổ chức bồi dưỡng đảng viên mới (Đợt 2) năm 2022

Thứ Ba 29/11/2022 14:24

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 28/11- 06/12/2022, Trung tâm Chính trị huyện Tứ Kỳ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp (đợt 2) năm 2022. Lớp bồi dưỡng gồm 94 đảng viên dự bị thuộc các đảng bộ xã, thị trấn; chi đảng bộ khối cơ quan, trường học.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Bùi Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm chính trị huyện.

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, các đồng chí học viên phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập lâu dài, suốt đời; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phấn đấu 100% học viên được các cấp ủy Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức.

Đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 07 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề, bao gồm: (1). Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta . (2) Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của đảng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện đến năm 2025, quy hoạch vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. (4) Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. (5) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình ổn định trật tự xã hội, giữ vững an toàn xã hội. (6) Xây dựng Đảng về đạo đức, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; công tác xây dựng đảng ở cơ sở. (7) Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng danh hiệu người đảng viên cộng sản. (8) Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. (9) Tăng cường bảo vệ các quan điểm của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (10) Một số quy định mới về sử dụng mạng xã hội.

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: